ul. Monte Cassino 1
85-791 Bydgoszcz

Od koncepcji do gotowego rozwiązania

Tworzymy projekty branży elektrycznej w zakresie: sieci elektroenergetycznych, oświetlenia ulicznego, przyłączy energetycznych, projekty wielobranżowe, rozwiązania automatyki przemysłowej, a także projekty mechaniczne 3D, uwzględniając aktualne normy. Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie umiejscowienia oraz doboru aparatów elektrycznych, mechanicznych pod wymagania kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Kompletujemy dokumentację w formie cyfrowej oraz papierowej zgodnie z zapotrzebowaniami klientów.

Zadzwoń lub napisz maila...

Oferujemy przeprowadzenie pomiarów elektrycznych w zakresie:

 • pomiar rezystancji izolacji,
 • pomiar parametrów pętli zwarcia w obwodzie L-N, L-L,
 • pomiar parametrów pętli zwarcia w obwodzie L-PE,
 • pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD,
 • pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD (potocznie różnicówka),
 • oględziny w celu sprawdzenia stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim,

Oferujemy także przeprowadzenie pomiarów oraz analizy jakości zasilania oraz wystawienie raportu pomiarów ze zgodnością z normą EN 50160 w zakresie:

 • Napięcia L1, L2, L3, N-PE – wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 690 V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi,
 • Prądy L1, L2, L3, N – wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3 kA
 • Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU),
 • Częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz
 • Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna),
 • Rejestracja mocy:
      – Metoda Budeanu,
      – IEEE 1459,
 • Energia czynna (EP), bierna (Eq), pozorna (ES),
 • Współczynnik mocy (Power Factor), cosφ, tgφ,
 • Współczynnik K (przeciążenie transformatora spowodowane harmonicznymi),
 • Harmoniczne do 50-tej w napięciu i prądzie
 • Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia,
 • Wskaznik krótkookresowego (PST) oraz długookresowego (PLT) migotania światła
 • Asymetria napięć i prądów,
 • Rejestracja przepięć, zapadów i przerw napięcia wraz z oscylogramami
 • Rejestracja zdarzeń dla prądu wraz z oscylogramami,
 • Rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśredniania.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok